Uncategorized

Aanzienlijke prijsstijgingen bij lopende en toekomstige opdrachten: de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BOSA) komt met aanbevelingen

Dat de prijzen van grondstoffen en materialen op wereldvlak uitzonderlijk stijgen, is wijd en zijd bekend. Het uitzonderlijke van de prijsstijgingen kan moeilijk worden betwist: voor soortgelijke omstandigheden moeten we al terug tot de beide Wereldoorlogen en de Oliecrisis van de jaren zeventig. De aanzienlijke prijsstijgingen zijn ook overal voelbaar. Dat is niet anders voor …

Aanzienlijke prijsstijgingen bij lopende en toekomstige opdrachten: de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BOSA) komt met aanbevelingen Lees verder »

Prijsverantwoording bij overheidsopdrachten – verantwoording van een totaalprijs via de eenheidsprijzen

In een arrest van 1 maart 2022 (nr. 253.139 tussen nv Hye en De Vlaamse Waterweg) herbevestigt de Raad van State zijn rechtspraak omtrent de beoordeling van prijsverantwoordingen. Hoewel een totaalprijs mede door de eenheidsprijzen van een inschrijver kan worden verantwoord, ligt dit anders indien deze eenheidsprijzen zelf de toets van een prijsverantwoording niet kunnen …

Prijsverantwoording bij overheidsopdrachten – verantwoording van een totaalprijs via de eenheidsprijzen Lees verder »

Hoe de registratiebelasting berekenen bij de verkoop van onbebouwde volumes na 1 september 2021?

Op 1 september  2021 trad  het nieuwe  goederenrecht in werking. Het recht van opstal, dat zeer  vaak wordt aangewend   in  het  kader  van  publiek-private   bouwprojecten,  wordt  nu  gedefinieerd  als   “een zakelijk gebruiksrecht dat het  eigendomsrecht  verleent op al dan niet gebouwde volumes, voor  het geheel of een deel, op, boven of onder  andermans  grond om …

Hoe de registratiebelasting berekenen bij de verkoop van onbebouwde volumes na 1 september 2021? Lees verder »

Kan een beslissing van een aanbesteder gedeeltelijk worden vernietigd?

Doorgaans worden schorsings- en annulatieberoepen ingesteld tegen de beslissingen van aanbestedende overheden in hun geheel. De verzoekende partij heeft normaliter immers een belang bij de vernietiging van de complete beslissing omdat deze naar haar mening behept is met een onwettigheid. In zeldzame gevallen wil de verzoekende partij niet de volledige beslissing geschorst of vernietigd zien …

Kan een beslissing van een aanbesteder gedeeltelijk worden vernietigd? Lees verder »

Doorzicht – Rechtspraak Overheidsopdrachten 2020 is uit!

Tender Law is bijzonder trost u de publicatie te mogen voorstellen van het boek “Doorzicht – Rechtspraak Overheidsopdrachten 2020”. Deze uitgave bevat alle Nederlandstalige arresten van de Raad van State over overheidsopdrachten geveld in 2020. Uniek aan deze uitgave is de bespreking van de rechtspraak op 3 leesniveaus onder de  rubrieken “Te onthouden”, “Samenvatting” en …

Doorzicht – Rechtspraak Overheidsopdrachten 2020 is uit! Lees verder »

De beslissing tot intekening op een overheidsopdracht: voortaan toch een daad van dagelijks bestuur?

Wie wil inschrijven op een overheidsopdracht moet erover waken dat zijn/haar offerte rechtsgeldig is ondertekend. Dit betekent (onder meer) dat de offerte moet zijn ondertekend door de persoon/personen die bevoegd of gemachtigd is/zijn om de onderneming te verbinden (artikel 44, §1 KB Plaatsing). Hierbij spelen de vennootschapswetgeving, de statuten, de benoemingsbesluiten en/of de eventuele volmachten …

De beslissing tot intekening op een overheidsopdracht: voortaan toch een daad van dagelijks bestuur? Lees verder »

Moeten combinaties van ondernemingen bij overheidsopdrachten een KBO-inschrijving hebben en een aparte boekhouding voeren?

Artikel 8 §2 van de wet 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten laat toe dat een “combinatie van ondernemingen” deelneemt aan een overheidsopdracht. De wet stelt ook dat de opdrachtgever de rechtsvorm van de inschrijver(s) niet kan opleggen, behalve indien dit voor de goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en slechts nadat de opdracht aan …

Moeten combinaties van ondernemingen bij overheidsopdrachten een KBO-inschrijving hebben en een aparte boekhouding voeren? Lees verder »

Stijn Maeyaert speaks at “Actualia Public Procurement 2020” training course

On Thursday 10 December 2020, our colleague Stijn Maeyaert (in collaboration with Bart Gheysens) will be hosting the “Rechtspraakoverzicht” session during the “Actualia Overheidsopdrachten anno 2020” training programme at M&D Seminars. During this session, Stijn discusses the most recent case law concerning, among other things, price research, negligible posts, gaps, decisions regarding selection and award, …

Stijn Maeyaert speaks at “Actualia Public Procurement 2020” training course Lees verder »

Hof van Justitie verfijnt rechtspraak omtrent de rechtsfiguur van de horizontale publiek-publieke samenwerking – én lost schot voor de boeg omtrent eventuele misbruiken

In een arrest van 28 mei 2020 (C-796/18, ISE tegen de stad Keulen) kreeg het Hof van Justitie de mogelijkheid zich andermaal uit te spreken over de rechtsfiguur van de horizontale publiek-publieke samenwerking zoals vervat in artikel 12, lid 4 van de richtlijn 2024/24/EU inzake overheidsopdrachten (omgezet in artikel 31 van de wet van 17 …

Hof van Justitie verfijnt rechtspraak omtrent de rechtsfiguur van de horizontale publiek-publieke samenwerking – én lost schot voor de boeg omtrent eventuele misbruiken Lees verder »

Bijzondere machtenbesluiten omtrent de rechtsbedeling en hun impact op de plaatsing van overheidscontracten: regering-Wilmès II schiet naast doel

In het kader van de coronacrisis vaardigde de regering-Wilmès II bijzondere machtenbesluiten uit die de continuïteit van de rechtsbedeling beogen. Enkele van die besluiten zijn eveneens relevant voor de rechtsbedeling in verband met de plaatsing van overheidsopdrachten en concessies. De achterliggende redenering hierbij is dat de coronacrisis het onmogelijk kan maken om verjaringstermijnen en termijnen …

Bijzondere machtenbesluiten omtrent de rechtsbedeling en hun impact op de plaatsing van overheidscontracten: regering-Wilmès II schiet naast doel Lees verder »