Elektronische facturatie sinds 1 maart 2024 verplicht voor opdrachten van beperkte waarde

Op 1 maart 2024 werd de laatste stap gezet in de gefaseerde uitrol van de verplichting voor ondernemers om in het kader van overheidsopdrachten alle facturen op elektronische wijze te versturen. Met elektronische facturatie wordt bedoeld het opstellen, verzenden en ontvangen van facturen in een gestructureerde elektronische vorm die automatische en elektronische verwerking ervan mogelijk maakt. Een factuur in PDF-formaat die wordt verzonden via e-mail voldoet daarom niet aan deze vereisten.

Concreet is dit vanaf 1 maart 2024 verplicht geworden voor alle overheidsopdrachten met een geraamde waarde tussen de 3.000 en de 30.000 EUR. Dit betekent dat alle facturen die worden gestuurd tijdens de uitvoering van die opdrachten op die wijze moeten worden verzonden, ook de facturen met een totaalbedrag lager dan 3.000 EUR. Het is pas als de totale geraamde waarde van de opdracht lager is dan 3.000 EUR, dat ondernemers worden vrijgesteld.

Zoals hoger aangegeven, is hiermee de gefaseerde uitrol van deze verplichting, ingezet via de wet van 7 april 2019 en het daaropvolgende uitvoeringsbesluit van 9 maart 2022, voltooid.

Of de opdrachten met een totale geraamde waarde lager dan 3.000 EUR ook ooit onder deze verplichting zullen vallen, is nog niet geweten. In elk geval volgen wij de nieuwe ontwikkelingen op de voet!