Publiek Vastgoed

Publiek vastgoed is een noodzakelijk onderdeel van het maatschappelijke leven. Het betreft kantoorgebouwen, scholen, infrastructuur (bruggen, tunnels, enz.), ziekenhuizen, sociale huisvesting, gebouwen en terreinen voor sport of cultuur en nog zoveel meer. Elk publiek vastgoedproject is echter anders zodat diverse structuren en rechtsfiguren worden gehanteerd: koop-verkoop, huur, opstal en erfpacht, onteigening, PPS, de klassieke overheidsopdracht of concessie.

Volgens het Hof van Justitie is de keuze tussen de ene of de andere rechtsfiguur bovendien niet altijd vrij. Verkeerde inschattingen kunnen leiden tot een gerechtelijke blokkering van het project. Zo bestaat bijvoorbeeld het risico dat de Raad van State de huurovereenkomst voor een nog op te richten gebouw wegens de niet-toepassing van de overheidsopdrachtenregelgeving zou schorsen. Een correcte inschatting van de aangewezen structuur van een publiek vastgoedproject is dan ook essentieel. Tender Law kan daarvoor bogen op een ruime ervaring met publieke vastgoedtransacties op elk bestuursniveau.

De expertise van Tender Law in publiek vastgoed heeft onder meer betrekking op:

  • Bijstand bij de eventuele kwalificatie van het project als overheidsopdracht (dan wel de kwalificatie als “werk”, “dienst”, enz.)
  • Bijstand bij de aangewezen zakenrechtelijke structuur (erfpacht, opstal, enz.), incl. bijstand bij de redactie van akten
  • Bijstand bij de transparantieplichten in het kader van publieke vastgoedtransacties in het licht van het Europees recht en de rechtspraak daaromtrent
  • Impact van eventuele wetsschendingen op de geldigheid van de publieke vastgoedtransactie en op de rechtspositie van de contractpartijen
  • Bijstand in onderhandelingen met betrekking tot de publieke vastgoedtransactie
  • Gerechtelijke bijstand

Wij Helpen Bij Uw Juridische Vragen