Blog

Het departement Mobiliteit en Openbare Werken maakt een einde aan de coronacrisis op hun werven

Hoewel de coronacrisis eindelijk bezworen lijkt, is de financiële impact van deze ongekende crisis nog steeds voelbaar in de bouwsector....
Meer informatie

Nieuw contractenrecht treedt in werking op 1 januari 2023!

Op 1 juli 2022 verschenen in het Belgisch Staatsblad de wetten van 28 april 2022 houdende boek 1 “Algemene bepalingen”...
Meer informatie

Overheidsopdrachten in de federale administratie: het Rekenhof wikt en weegt

Recent publiceerde het Belgische Rekenhof een verslag van het onderzoek dat het in 2020 en 2021 voerde naar de rechtmatigheid...
Meer informatie

Aanzienlijke prijsstijgingen bij lopende en toekomstige opdrachten: de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BOSA) komt met aanbevelingen

Dat de prijzen van grondstoffen en materialen op wereldvlak uitzonderlijk stijgen, is wijd en zijd bekend. Het uitzonderlijke van de...
Meer informatie

Prijsverantwoording bij overheidsopdrachten – verantwoording van een totaalprijs via de eenheidsprijzen

In een arrest van 1 maart 2022 (nr. 253.139 tussen nv Hye en De Vlaamse Waterweg) herbevestigt de Raad van...
Meer informatie

Hoe de registratiebelasting berekenen bij de verkoop van onbebouwde volumes na 1 september 2021?

Op 1 september  2021 trad  het nieuwe  goederenrecht in werking. Het recht van opstal, dat zeer  vaak wordt aangewend   in ...
Meer informatie
1 2 3

Wij helpen bij uw juridische vragen