Blog

Aanzienlijke prijsstijgingen bij lopende en toekomstige opdrachten: de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BOSA) komt met aanbevelingen

Dat de prijzen van grondstoffen en materialen op wereldvlak uitzonderlijk stijgen, is wijd en zijd bekend. Het uitzonderlijke van de...
Meer informatie

Prijsverantwoording bij overheidsopdrachten – verantwoording van een totaalprijs via de eenheidsprijzen

In een arrest van 1 maart 2022 (nr. 253.139 tussen nv Hye en De Vlaamse Waterweg) herbevestigt de Raad van...
Meer informatie

Hoe de registratiebelasting berekenen bij de verkoop van onbebouwde volumes na 1 september 2021?

Op 1 september  2021 trad  het nieuwe  goederenrecht in werking. Het recht van opstal, dat zeer  vaak wordt aangewend   in ...
Meer informatie

Kan een beslissing van een aanbesteder gedeeltelijk worden vernietigd?

Doorgaans worden schorsings- en annulatieberoepen ingesteld tegen de beslissingen van aanbestedende overheden in hun geheel. De verzoekende partij heeft normaliter...
Meer informatie

Doorzicht – Rechtspraak Overheidsopdrachten 2020 is uit!

Tender Law is bijzonder trost u de publicatie te mogen voorstellen van het boek “Doorzicht – Rechtspraak Overheidsopdrachten 2020”. Deze...
Meer informatie

De beslissing tot intekening op een overheidsopdracht: voortaan toch een daad van dagelijks bestuur?

Wie wil inschrijven op een overheidsopdracht moet erover waken dat zijn/haar offerte rechtsgeldig is ondertekend. Dit betekent (onder meer) dat...
Meer informatie
1 2 3

Wij helpen bij uw juridische vragen