Blog

Ministerraad keurt voorontwerp van wet goed voor een betere toegang van KMO’s tot overheidsopdrachten

België staat bekend als een land met een sterke KMO-sector die bijna 99,8% van alle bedrijven vertegenwoordigt en instaat voor...
Meer informatie

Wetswijziging met het oog op meer governance en transparantie bij overheidsopdrachten

De wet van 8 februari 2023 wijzigt voornamelijk de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten (Wet Overheidsopdrachten 2016)....
Meer informatie

Van oude naar nieuwe prijsherziening bij overheidsopdrachten: index I, I-2021-Index en de tijdelijke I-index+   

De FOD Economie is een hervomingstraject gestart om de Mercuriale en de I-index te moderniseren. Als eerste stap werd de...
Meer informatie

Nieuw e-Procurement-platform in aantocht!

Op 2 mei 2023 rolt de FOD BOSA het nieuwe e-Procurement-platform uit en wordt het oude stapsgewijs afgebouwd. Om het...
Meer informatie

Erkenning van aannemers: wat met fouten in de opdrachtdocumenten?

In het kader van overheidsopdrachten voor werken is het vereist dat een aannemer beschikt over een erkenning in de toepasselijke...
Meer informatie

Mogelijkheid om een voorschot toe te kennen wordt tijdelijk uitgebreid – én warm aanbevolen!

Op 9 december 2022 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 29 november 2022 betreffende de toekenning van...
Meer informatie
1 2 3 5

Wij helpen bij uw juridische vragen