Blog

Nieuw e-Procurement-platform in aantocht!

Op 2 mei 2023 rolt de FOD BOSA het nieuwe e-Procurement-platform uit en wordt het oude stapsgewijs afgebouwd. Om het...
Meer informatie

Erkenning van aannemers: wat met fouten in de opdrachtdocumenten?

In het kader van overheidsopdrachten voor werken is het vereist dat een aannemer beschikt over een erkenning in de toepasselijke...
Meer informatie

Mogelijkheid om een voorschot toe te kennen wordt tijdelijk uitgebreid – én warm aanbevolen!

Op 9 december 2022 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 29 november 2022 betreffende de toekenning van...
Meer informatie

Heeft de overheid een betalingsprobleem?

Het Hof van Justitie velde op 20 oktober 2022 een belangrijk arrest  met betrekking tot de richtlijn 2011/7/EU betreffende de...
Meer informatie

De plaatsing en uitvoering van raamovereenkomsten: de federale overheid legt uit

Op 3 oktober 2022 verscheen in het Belgisch Staatsblad een omzendbrief van 28 juni 2022 van de FOD Beleid &...
Meer informatie

Het departement Mobiliteit en Openbare Werken maakt een einde aan de coronacrisis op hun werven

Hoewel de coronacrisis eindelijk bezworen lijkt, is de financiële impact van deze ongekende crisis nog steeds voelbaar in de bouwsector....
Meer informatie
1 2 3 4

Wij helpen bij uw juridische vragen