Blog

Elektronische facturatie sinds 1 maart 2024 verplicht voor opdrachten van beperkte waarde

Op 1 maart 2024 werd de laatste stap gezet in de gefaseerde uitrol van de verplichting voor ondernemers om in...
Meer informatie

Naar een nuancering van het principe dat de inschrijver instaat voor de zorgvuldigheid van zijn offerte? De Raad van State wikt en weegt

Zelfs wanneer er geen wettelijke verplichting is voor de aanbesteder om een inschrijver te bevragen over zijn afwijkende uurprijzen, lijkt...
Meer informatie

Tender Law stond het Vlaams Agentschap Justitie en Handhaving, afdeling Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht, bij in het kader van de aankoop van moderne enkelbanden

In een occasionele gezamenlijke opdracht namens en voor rekening van de drie gemeenschappen fungeerde de Vlaamse Gemeenschap, onze cliënte, als...
Meer informatie

Ministerraad keurt voorontwerp van wet goed voor een betere toegang van KMO’s tot overheidsopdrachten

België staat bekend als een land met een sterke KMO-sector die bijna 99,8% van alle bedrijven vertegenwoordigt en instaat voor...
Meer informatie

Wetswijziging met het oog op meer governance en transparantie bij overheidsopdrachten

De wet van 8 februari 2023 wijzigt voornamelijk de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten (Wet Overheidsopdrachten 2016)....
Meer informatie

Van oude naar nieuwe prijsherziening bij overheidsopdrachten: index I, I-2021-Index en de tijdelijke I-index+   

De FOD Economie is een hervomingstraject gestart om de Mercuriale en de I-index te moderniseren. Als eerste stap werd de...
Meer informatie
1 2 3 5

Wij helpen bij uw juridische vragen