Uncategorized

La passation et l’exécution des accords-cadres : le gouvernement fédéral s’explique

Le 3 octobre 2022, le Moniteur belge a publié une circulaire du 28 juin 2022 du SPF Politique & Support visant à unifier l’application des règles relatives aux accords-cadres. La circulaire énumère de manière ordonnée et chronologique les règles pratiques qu’un adjudicateur doit prendre en compte. Cette contribution met en évidence deux aspects de cette …

La passation et l’exécution des accords-cadres : le gouvernement fédéral s’explique Lire la suite »

Le nouveau droit des contrats entre en vigueur le 1er janvier 2023!

Le 1er juillet 2022, les lois du 28 avril 2022 contenant le livre 1 « Dispositions générales » et le livre 5 « Obligations » du (nouveau) Code civil ont été publiées au Moniteur belge. Les dispositions de la nouvelle loi belge sur les obligations entreront en vigueur le 1er janvier 2023. 1. Impact du nouveau droit des contrats …

Le nouveau droit des contrats entre en vigueur le 1er janvier 2023! Lire la suite »

Comment calculer la taxe d’enregistrement lors de la vente de volumes non exploités après le 1er septembre 2021 ?

Le nouveau droit des biens est entré en vigueur le 1er septembre 2021. Le droit de superficie y est défini comme « un droit réel d’usage qui confère la propriété de volumes, bâtis ou non, en tout ou partie, sur, au-dessus ou en-dessous du fonds d’autrui, aux fins d’y avoir tous ouvrages ou plantations » (art. …

Comment calculer la taxe d’enregistrement lors de la vente de volumes non exploités après le 1er septembre 2021 ? Lire la suite »

De beslissing tot intekening op een overheidsopdracht: voortaan toch een daad van dagelijks bestuur?

Wie wil inschrijven op een overheidsopdracht moet erover waken dat zijn/haar offerte rechtsgeldig is ondertekend. Dit betekent (onder meer) dat de offerte moet zijn ondertekend door de persoon/personen die bevoegd of gemachtigd is/zijn om de onderneming te verbinden (artikel 44, §1 KB Plaatsing). Hierbij spelen de vennootschapswetgeving, de statuten, de benoemingsbesluiten en/of de eventuele volmachten …

De beslissing tot intekening op een overheidsopdracht: voortaan toch een daad van dagelijks bestuur? Lire la suite »

Does a group of economic operators in the public procurement context need to register with the CBE and keep separate accounts?

Article 8 §2 of the Act of 17 June 2016 on public procurement allows a « group of economic operators » to participate in a procurement procedure. The Act also states that the contracting authority may not impose the legal form of the tenderer(s), except if this is necessary for the proper execution of the contract and …

Does a group of economic operators in the public procurement context need to register with the CBE and keep separate accounts? Lire la suite »

Stijn Maeyaert speaks at « Actualia Public Procurement 2020 » training course

On Thursday 10 December 2020, our colleague Stijn Maeyaert (in collaboration with Bart Gheysens) will be hosting the « Rechtspraakoverzicht » session during the « Actualia Overheidsopdrachten anno 2020 » training programme at M&D Seminars. During this session, Stijn discusses the most recent case law concerning, among other things, price research, negligible posts, gaps, decisions regarding selection and award, …

Stijn Maeyaert speaks at « Actualia Public Procurement 2020 » training course Lire la suite »

Hof van Justitie verfijnt rechtspraak omtrent de rechtsfiguur van de horizontale publiek-publieke samenwerking – én lost schot voor de boeg omtrent eventuele misbruiken

In een arrest van 28 mei 2020 (C-796/18, ISE tegen de stad Keulen) kreeg het Hof van Justitie de mogelijkheid zich andermaal uit te spreken over de rechtsfiguur van de horizontale publiek-publieke samenwerking zoals vervat in artikel 12, lid 4 van de richtlijn 2024/24/EU inzake overheidsopdrachten (omgezet in artikel 31 van de wet van 17 …

Hof van Justitie verfijnt rechtspraak omtrent de rechtsfiguur van de horizontale publiek-publieke samenwerking – én lost schot voor de boeg omtrent eventuele misbruiken Lire la suite »

Bijzondere machtenbesluiten omtrent de rechtsbedeling en hun impact op de plaatsing van overheidscontracten: regering-Wilmès II schiet naast doel

In het kader van de coronacrisis vaardigde de regering-Wilmès II bijzondere machtenbesluiten uit die de continuïteit van de rechtsbedeling beogen. Enkele van die besluiten zijn eveneens relevant voor de rechtsbedeling in verband met de plaatsing van overheidsopdrachten en concessies. De achterliggende redenering hierbij is dat de coronacrisis het onmogelijk kan maken om verjaringstermijnen en termijnen …

Bijzondere machtenbesluiten omtrent de rechtsbedeling en hun impact op de plaatsing van overheidscontracten: regering-Wilmès II schiet naast doel Lire la suite »

virus, viruses, coronavirus-4835301.jpg

Update Coronacrisis: facturen bij (federale) overheidsopdrachten sneller betaald

Vandaag (20 maart 2020) deelde de federale regering tijdens haar persconferentie mee dat facturen in het kader van (federale) overheidsopdrachten sneller zullen worden betaald. De bedoeling is om bedrijven meer zuurstof te bieden. Wij moedigen andere beleidsniveaus/aanbesteders (deelstaten, gemeenten, etc.) aan hetzelfde te doen indien mogelijk. Ter info: de totale betalingstermijn voor facturen bij overheidsopdrachten …

Update Coronacrisis: facturen bij (federale) overheidsopdrachten sneller betaald Lire la suite »

virus, viruses, coronavirus-4835301.jpg

Coronavirus en overheidsopdrachten. Enkele praktische vragen en antwoorden

In het kader van de coronacrisis ontving Tender Law van verschillende aanbesteders en ondernemers vragen met betrekking tot overheidsopdrachten, gaande van mogelijke verlengingen van de indieningstermijn voor offertes, over de impact op de uitvoering van overheidsopdrachten tot de verlenging van raamovereenkomsten voor de aankoop van medisch materiaal. Hieronder vindt u een overzicht van enkele vragen …

Coronavirus en overheidsopdrachten. Enkele praktische vragen en antwoorden Lire la suite »