Nieuw e-Procurement-platform in aantocht!

Op 2 mei 2023 rolt de FOD BOSA het nieuwe e-Procurement-platform uit en wordt het oude stapsgewijs afgebouwd. Om het gebruiksgemak te vergroten, worden heel wat zaken aangepast en geïntegreerd.

De overgang naar het nieuwe platform brengt heel wat veranderingen met zich mee. Zo zullen ondernemers zich helemaal opnieuw moeten registreren op het nieuwe platform. De oude gebruikersaccounts worden namelijk niet mee geïntegreerd. Ook zal je tijdens een korte periode de beide platforms moeten hanteren als je als ondernemer wenst deel te nemen aan opdracht die werden gepubliceerd voor 2 mei.

Maar ook aanbesteders mogen zich aan heel wat veranderingen verwachten. Zo zal het UEA integraal deel uitmaken van het nieuwe e-Procurement-platform, in de plaats van een aparte website vandaag.

Gelukkig kan Tender Law je helpen om ervoor te zorgen dat je vanaf 2 mei volledig aan de slag kan met dit nieuwe platform. Zo kunnen wij hiervoor een beroep doen op 2 opleiders: Loïc de Wilde en Ewoud Hacke.

Bovendien plannen wij de komende weken enkele acties om je helemaal te kunnen voorbereiden. Hou dus zeker onze pagina in de gaten!

Surf naar deze link voor meer informatie: Nieuw e-Procurement-platform | BOSA (belgium.be)