Building Reliable Government Contracts. Together.

Ons verhaal

Overheidscontracten zijn een complex verhaal. Ze hebben een aanzienlijke maatschappelijke waarde en financiële impact voor zowel besturen als ondernemingen. Tegelijk is er de toenemende druk van complexe regelgeving, rechtspraak en een scherpe publieke opinie. De nood aan gespecialiseerde bijstand is daarom aanzienlijk. Vanuit dat besef ontstond Tender Law. Wij zijn een Belgisch advocatenkantoor met focus op overheidscontracten. Dit unieke zwaartepunt laat toe onze klanten eersterangs dienstverlening en hoge toegevoegde waarde te bieden tegen competitieve tarieven.

Recente blog posts

Ministerraad keurt voorontwerp van wet goed voor een betere toegang van KMO’s tot overheidsopdrachten

België staat bekend als een land met een sterke KMO-sector die bijna 99,8% van alle bedrijven vertegenwoordigt en instaat voor...
Meer informatie

Wetswijziging met het oog op meer governance en transparantie bij overheidsopdrachten

De wet van 8 februari 2023 wijzigt voornamelijk de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten (Wet Overheidsopdrachten 2016)....
Meer informatie

Van oude naar nieuwe prijsherziening bij overheidsopdrachten: index I, I-2021-Index en de tijdelijke I-index+   

De FOD Economie is een hervomingstraject gestart om de Mercuriale en de I-index te moderniseren. Als eerste stap werd de...
Meer informatie
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Onze materies

Overheidsopdrachten

Tender Law biedt deskundige bijstand bij overheidsopdrachten in de meest brede zin.

Concessies

Tender Law beschikt over een ruime ervaring in concessies, van advisering tot gerechtelijke bijstand.

Publiek-Private Samenwerking (PPS)

Samenwerking tussen de publieke en de private sector is een vaak bewandelde weg voor de ontwikkeling van publieke infrastructuur en ander projecten.

Publiek Vastgoed

Publiek vastgoed is een noodzakelijk onderdeel van het maatschappelijke leven. Elk publiek vastgoedproject is echter anders zodat diverse structuren en rechtsfiguren worden gehanteerd.

Bouwrecht

Dankzij haar ervaring met publieke infrastructuur en andere (inclusief private) complexe bouwprojecten kan Tender Law bogen op een ruime deskundigheid in de begeleiding van bouwgeschillen.

Onze diensten

Advies

Voorkomen is beter dan genezen. Goede adviezen vermijden problemen op lange termijn.

Bemiddeling

Bij Tender Law geloven we dat een gerechtelijke procedure steeds een ultimum remedium moet zijn.

Procedure

Een minnelijke of niet-procedurele regeling is geen optie? Tender Law is uw betrouwbare metgezel in een gerechtelijke procedure.

Legal Interim

Diverse taken kunnen door onze gedetacheerde advocaat-expert overheidsopdrachtenrecht worden overgenomen of ondersteund.

Training

Goede juridische bijstand focust tegelijk op de groei van de klant zelf.

Locaties kantoren

Brugge

Torhoutse Steenweg 437a
B-8200 Brugge

Brussel

Koloniënstraat 18-24 Rue des Colonies
B-1000 Brussel

Wij helpen bij uw juridische vragen