Building Reliable Government Contracts. Together.

Ons verhaal

Overheidscontracten zijn een complex verhaal. Ze hebben een aanzienlijke maatschappelijke waarde en financiële impact voor zowel besturen als ondernemingen. Tegelijk is er de toenemende druk van complexe regelgeving, rechtspraak en een scherpe publieke opinie. De nood aan gespecialiseerde bijstand is daarom aanzienlijk. Vanuit dat besef ontstond Tender Law. Wij zijn een Belgisch advocatenkantoor met focus op overheidscontracten. Dit unieke zwaartepunt laat toe onze klanten eersterangs dienstverlening en hoge toegevoegde waarde te bieden tegen competitieve tarieven.

Recente blog posts

Elektronische facturatie sinds 1 maart 2024 verplicht voor opdrachten van beperkte waarde

Op 1 maart 2024 werd de laatste stap gezet in de gefaseerde uitrol van de verplichting voor ondernemers om in...
Meer informatie

Naar een nuancering van het principe dat de inschrijver instaat voor de zorgvuldigheid van zijn offerte? De Raad van State wikt en weegt

Zelfs wanneer er geen wettelijke verplichting is voor de aanbesteder om een inschrijver te bevragen over zijn afwijkende uurprijzen, lijkt...
Meer informatie

Tender Law stond het Vlaams Agentschap Justitie en Handhaving, afdeling Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht, bij in het kader van de aankoop van moderne enkelbanden

In een occasionele gezamenlijke opdracht namens en voor rekening van de drie gemeenschappen fungeerde de Vlaamse Gemeenschap, onze cliënte, als...
Meer informatie
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Onze materies

Overheidsopdrachten

Tender Law biedt deskundige bijstand bij overheidsopdrachten in de meest brede zin.

Concessies

Tender Law beschikt over een ruime ervaring in concessies, van advisering tot gerechtelijke bijstand.

Publiek-Private Samenwerking (PPS)

Samenwerking tussen de publieke en de private sector is een vaak bewandelde weg voor de ontwikkeling van publieke infrastructuur en ander projecten.

Publiek Vastgoed

Publiek vastgoed is een noodzakelijk onderdeel van het maatschappelijke leven. Elk publiek vastgoedproject is echter anders zodat diverse structuren en rechtsfiguren worden gehanteerd.

Bouwrecht

Dankzij haar ervaring met publieke infrastructuur en andere (inclusief private) complexe bouwprojecten kan Tender Law bogen op een ruime deskundigheid in de begeleiding van bouwgeschillen.

Onze diensten

Advies

Voorkomen is beter dan genezen. Goede adviezen vermijden problemen op lange termijn.

Bemiddeling

Bij Tender Law geloven we dat een gerechtelijke procedure steeds een ultimum remedium moet zijn.

Procedure

Een minnelijke of niet-procedurele regeling is geen optie? Tender Law is uw betrouwbare metgezel in een gerechtelijke procedure.

Legal Interim

Diverse taken kunnen door onze gedetacheerde advocaat-expert overheidsopdrachtenrecht worden overgenomen of ondersteund.

Training

Goede juridische bijstand focust tegelijk op de groei van de klant zelf.

Locaties kantoren

Brussel

Koloniënstraat 18-24 Rue des Colonies
B-1000 Brussel

Brugge

Torhoutse Steenweg 437a
B-8200 Brugge

Wij helpen bij uw juridische vragen