Building Reliable Government Contracts. Together.

Ons verhaal

Overheidscontracten zijn een complex verhaal. Ze hebben een aanzienlijke maatschappelijke waarde en financiële impact voor zowel besturen als ondernemingen. Tegelijk is er de toenemende druk van complexe regelgeving, rechtspraak en een scherpe publieke opinie. De nood aan gespecialiseerde bijstand is daarom aanzienlijk. Vanuit dat besef ontstond Tender Law. Wij zijn een Belgisch advocatenkantoor met focus op overheidscontracten. Dit unieke zwaartepunt laat toe onze klanten eersterangs dienstverlening en hoge toegevoegde waarde te bieden tegen competitieve tarieven.

Recente blog posts

Heeft de overheid een betalingsprobleem?

Het Hof van Justitie velde op 20 oktober 2022 een belangrijk arrest  met betrekking tot de richtlijn 2011/7/EU betreffende de...
Meer informatie

De plaatsing en uitvoering van raamovereenkomsten: de federale overheid legt uit

Op 3 oktober 2022 verscheen in het Belgisch Staatsblad een omzendbrief van 28 juni 2022 van de FOD Beleid &...
Meer informatie

Het departement Mobiliteit en Openbare Werken maakt een einde aan de coronacrisis op hun werven

Hoewel de coronacrisis eindelijk bezworen lijkt, is de financiële impact van deze ongekende crisis nog steeds voelbaar in de bouwsector....
Meer informatie
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Onze materies

Overheidsopdrachten

Tender Law biedt deskundige bijstand bij overheidsopdrachten in de meest brede zin.

Concessies

Tender Law beschikt over een ruime ervaring in concessies, van advisering tot gerechtelijke bijstand.

Publiek-Private Samenwerking (PPS)

Samenwerking tussen de publieke en de private sector is een vaak bewandelde weg voor de ontwikkeling van publieke infrastructuur en ander projecten.

Publiek Vastgoed

Publiek vastgoed is een noodzakelijk onderdeel van het maatschappelijke leven. Elk publiek vastgoedproject is echter anders zodat diverse structuren en rechtsfiguren worden gehanteerd.

Bouwrecht

Dankzij haar ervaring met publieke infrastructuur en andere (inclusief private) complexe bouwprojecten kan Tender Law bogen op een ruime deskundigheid in de begeleiding van bouwgeschillen.

Onze diensten

Advies

Voorkomen is beter dan genezen. Goede adviezen vermijden problemen op lange termijn.

Bemiddeling

Bij Tender Law geloven we dat een gerechtelijke procedure steeds een ultimum remedium moet zijn.

Procedure

Een minnelijke of niet-procedurele regeling is geen optie? Tender Law is uw betrouwbare metgezel in een gerechtelijke procedure.

Legal Interim

Diverse taken kunnen door onze gedetacheerde advocaat-expert overheidsopdrachtenrecht worden overgenomen of ondersteund.

Training

Goede juridische bijstand focust tegelijk op de groei van de klant zelf.

Locaties kantoren

Brugge

Torhoutse Steenweg 437a
B-8200 Brugge

Brussel

Koloniënstraat 18-24 Rue des Colonies
B-1000 Brussel

Wij helpen bij uw juridische vragen