Bemiddeling

Bij Tender Law geloven we dat een gerechtelijke procedure steeds een ultimum remedium moet zijn. De ervaring leert dat vele problemen kunnen worden opgelost door samen te zitten met zin voor gezond verstand en compromisbereidheid.

Sinds het doorlopen van een postgraduaatopleiding bemiddeling in bestuurszaken (KU Leuven, 2016) treedt de oprichter van het kantoor, Stijn Maeyaert, op als bemiddelaar voor conflicten inzake overheidsopdrachten (plaatsing en uitvoering), concessies, PPS, publieke vastgoedtransacties en bouwrecht. Zijn aanpak kan worden omschreven als luistervaardig, empathisch, neutraal en oplossingsgericht.

Volwaardige onafhankelijkheid ten opzichte van de onderhandelende partijen is een essentieel kenmerk van een bemiddelaar. Tender Law treedt daarom enkel op als bemiddelaar in conflicten tussen derden (niet-klanten). Ten aanzien van onze eigen klanten bieden wij uiteraard ook bemiddelingsbijstand aan, maar dan enkel als raadsman en niet in de rol van eigenlijke (onafhankelijke) bemiddelaar.

Wij helpen bij uw juridische vragen