Publiek-Private Samenwerking (PPS)

Samenwerking tussen de publieke en de private sector (publiek-private samenwerking, PPS) is een vaak bewandelde weg voor de ontwikkeling van publieke infrastructuur en ander projecten.

PPS-projecten zijn evenwel divers en kunnen dan ook verschillende vormen aannemen: design-build-finance-maintenance (DBFM), design-build-maintenance (DBM), een klassieke overheidsopdracht, een concessie, enzovoort.

Grote en kleine projecten uit het verleden hebben bovendien aangetoond dat het succes van een PPS-project op lange termijn van een veelheid van zaken afhangt, zoals de vergoeding van de eindgebruiker, de verdeling van aansprakelijkheden en de keuze voor de optimale vermogensstructuur.

Gezien het vaak aanzienlijke belang van dergelijke projecten, zowel maatschappelijk als financieel, is een gedegen ervaring met PPS een must. Besturen en private ondernemingen kunnen daarvoor terecht bij Tender Law. 

De aangeboden expertise van Tender Law inzake PPS slaat onder meer op:

  • Bijstand bij de strategiebepaling en de vraag naar het nut van een PPS-constructie in een concreet geval;
  • Redactie van een leidraad tot aanwijzing van een special purpose vehicle (SPV) en bijstand aan een SPV in oprichting;
  • Bijstand n.a.v. wijzigingen in de scope van het PPS-project;
  • Onderhandelen over en opstellen en uitvoeren van (project)contracten i.h.k.v. complexe PPS-projecten;
  • Analyse van de vraag of een SPV als aanbesteder kwalificeert en de consequenties hiervan;
  • Gerechtelijke bijstand;

Wij Helpen Bij Uw Juridische Vragen