Tender Law stond het Vlaams Agentschap Justitie en Handhaving, afdeling Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht, bij in het kader van de aankoop van moderne enkelbanden

In een occasionele gezamenlijke opdracht namens en voor rekening van de drie gemeenschappen fungeerde de Vlaamse Gemeenschap, onze cliënte, als aanbestedende overheid.

De opdracht, geplaatst met een concurrentiegerichte dialoog, werd gegund aan het Israëlische Allied Universal Electronic Monitoring.

De moderne enkelbanden gaan verder dan traditioneel elektronisch toezicht door onder meer in een slachtofferwaarschuwing te voorzien.

Onze felicitaties gaan uit naar alle betrokken partijen. Het is een eer ons steentje te kunnen bijdragen aan de uitrol van dergelijke maatschappelijk relevante initiatieven!