Advies

Voorkomen is beter dan genezen. Goede adviezen vermijden problemen op lange termijn. Zo zal een deskundig nazicht van een bestek of contract (uitvoerings)problemen voorkomen. Zo ook zal een onderbouwd advies over de vorm van uw project (PPS, overheidsopdracht, concessie, enz.) bepalend kunnen zijn voor het welslagen ervan.

Onze glasheldere adviesdiensten worden verleend in alle materies waarin ons kantoor is gespecialiseerd (overheidsopdrachten, concessies, PPS, publiek vastgoed en bouwrecht).

De adviesverlening wordt steeds verstrekt tegen transparante tarieven (een uurloon of een vast tarief per dossier).

Wij helpen bij uw juridische vragen