Bouwrecht

Bouwprojecten leiden vaak tot allerhande discussies: uitvoeringstermijnen worden niet gerespecteerd, er zijn onvoorziene meerwerken, de materiaalprijzen stegen, de oplevering kan niet worden aanvaard, enzovoort. Een stilliggende werf leidt tot schade en dus is snel handelen vereist. De kordate oplossing wordt soms gezocht in een gerechtelijke procedure. Maar deze zijn duur, traag (zelfs in kortgeding) en zijn moeilijk voorspelbaar, zeker na de opstart van een deskundigenonderzoek. 

Dankzij haar ervaring met publieke infrastructuur en andere (inclusief private) complexe bouwprojecten kan Tender Law bogen op een ruime deskundigheid in de begeleiding van dergelijke bouwgeschillen. Vanuit onze affiniteit met bemiddelingstechnieken zoeken we naar schadebeperkende oplossingen en gaan we pas over tot de gerechtelijke oplossing indien een minnelijke regeling niet meer mogelijk blijkt. Eens in die gerechtelijke fase aangekomen, behartigen we uw belangen op overtuigende wijze, zoals u dit van uw advocaat mag verwachten.

De expertise van Tender Law in bouwrecht heeft onder meer betrekking op:

  • Bijstand bij de redactie van aannemingsovereenkomsten of bestekken;
  • Bijstand bij onderhandelingen;
  • Opstellen van ingebrekestellingen of antwoorden daarop;
  • Optreden bij wanbetalingen;
  • Advies omtrent schadeclaims;
  • Bijstand bij gerechtelijke procedures en technische expertises;
  • Bijstand omtrent sancties (strafboetes, vertragingsboetes, ambtshalve maatregelen, enz.);

Wij helpen bij uw juridische vragen