Concessies

Tender Law beschikt over een ruime ervaring in concessies, van advisering tot gerechtelijke bijstand. Onze expertise behelst onder meer:

  • Concessies voor werken of diensten;
  • Bijstand bij de redactie van bestekken en offertes;
  • Bijstand bij wijzigingen in de loop van de concessie (bijv. vervanging van de concessiehouder, wijziging wat betreft de scope van de concessie-opdracht, verbreking van de overeenkomst, enz.);
  • Bijstand m.b.t. strafsancties n.a.v. (vermeend) gebrekkige uitvoering door de concessiehouder;
  • Redactie van (reacties op) proces-verbaal n.a.v. een (vermeend) gebrekkige uitvoering van de concessieovereenkomst;
  • Gerechtelijke bijstand;

Wij helpen bij uw juridische vragen