virus, viruses, coronavirus-4835301.jpg

Update Coronacrisis: facturen bij (federale) overheidsopdrachten sneller betaald

Vandaag (20 maart 2020) deelde de federale regering tijdens haar persconferentie mee dat facturen in het kader van (federale) overheidsopdrachten sneller zullen worden betaald. De bedoeling is om bedrijven meer zuurstof te bieden.

Wij moedigen andere beleidsniveaus/aanbesteders (deelstaten, gemeenten, etc.) aan hetzelfde te doen indien mogelijk.

Ter info: de totale betalingstermijn voor facturen bij overheidsopdrachten bedraagt in principe 60 dagen: 30 dagen controle (“verificatie”) door de aanbesteder + 30 dagen eigenlijke betalingstermijn. Het strikt(er) respecteren van die termijnen zal in de praktijk al veel soelaas bieden. Daarnaast kan een aanbesteder altijd een versnelling hoger schakelen door (vrijwillig) binnen minder dan 60 dagen te controleren en te betalen.

Tip aan ondernemingen: dubbelcheck of u voldoet aan alle (bestek)formaliteiten (bv. overmaken van gedetailleerde staat der werken, leveringslijst, lijst van gepresteerde diensten of factuur), zo niet dreigt u een laattijdige betaling natuurlijk zelf in de hand te werken.