Stijn Maeyaert

Stijn Maeyaert studeerde af als master in de rechten aan de Universiteit Gent (2013). Hij is bemiddelaar in bestuurszaken (KU Leuven 2016) en behaalde eveneens een diploma Bedrijfskunde aan de EHSAL Management School (EMS Brussel, 2017). Hij was daarnaast tussen 2014 en 2019 deeltijds verbonden aan het Centrum Overheid en Recht van de Universiteit Hasselt waar hij onder meer praktijkcolleges in de rechten verzorgde en de redactie van scripties opvolgde.

Hij is sinds oktober 2013 ingeschreven als advocaat aan de balie van Brussel en was er actief bij een Brussels eersterangs zakenkantoor (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick). Hij behandelde er een veelheid aan nationale en internationale dossiers voor ondernemingen en overheden. In 2020 was het tijd voor een nieuwe start en richtte hij het niche advocatenkantoor Tender Law op. 

Stijn behandelt dossiers inzake overheidscontracten in de brede zin. Hij verleent bijstand bij de gunning van overheidsopdrachten en bij uitvoeringsgeschillen, en dit met betrekking tot alle sectoren. Stijn heeft verder een ruime ervaring in publiek-private samenwerking (PPS), concessies, publiek vastgoedrecht en bouwrecht, waarin hij op regelmatige basis advies en gerechtelijke bijstand heeft verleend. Daarnaast trad hij ook op in procedures in het bredere milieurecht (ingevolge milieuhinder en bodemsanering).

Stijn is goed vertrouwd met procedures voor de Raad van State, de burgerlijke rechtbanken en andere instanties. Tijdens zijn loopbaan bij een Brussels eersterangs zakenkantoor behaalde hij een uitmuntend track record op het vlak van gerechtelijke procedures.

Hij treedt op als docent van opleidingen inzake overheidsopdrachten voor diverse organisaties (waaronder EBP, Escala en IFE) en publiceert regelmatig in deze materie. Sedert 2019 maakt hij deel uit van de redactie van het gespecialiseerde tijdschrift Overheidsopdrachten en -overeenkomsten / Marchés et contrats publics van Larcier.

Integriteit staat voor Stijn centraal. Dankzij een sterk analysevermogen kan hij dossiers efficiënt, doordacht en oplossingsgericht aanpakken en denkt hij steeds mee met de klant. Hij heeft een sterke academische interesse, maar ook een praktische en technische insteek dankzij vormingen in de bedrijfskunde en de elektronica.

 • “Prijsverantwoording en haar rol in de uitvoering  van de overheidsopdracht. Lazarus onthoofd?”, te verschijnen in Jaarboek Overheidsopdrachten 2019-2020, Brussel, EBP
 • Het begrip “Overheidsopdracht”, Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten, Larcier, te verschijnen
 • Het begrip “Aanbesteder”, Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten, Larcier, te verschijnen
 • “De ene Proof of Concept (POC) is de andere niet. Substantiële onregelmatigheid van een offerte wegens gebrekkige POC”, te verschijnen in Rechtskundig Weekblad
 • “The Government Procurement Review”, Belgian chapter, 7th edition, 2019
 • “The Government Procurement Review”, Belgian chapter, 6th edition, 2018
 • “The Government Procurement Review”, Belgian chapter, 5th edition, 2017
 • “Goede vrienden hebben geen geheimen – Vertrouwelijkheid en transparantie tijdens de uitvoeringsfase”, C. DE KONINCK, P. FLAMEY, P. THIEL en B. DEMEULENAERE (ed.), Jaarboek Overheidsopdrachten 2015-2016, Brussel, EBP, 2016, 267-282
 • “Nieuwe Wet Overheidsopdrachten: aangenomen maar nog niet in werking” / “La nouvelle loi sur les marchés publics : adoptée mais pas encore en vigueur”, Nieuwsbrief Liedekerke, 19 mei 2016
 • “Uniform Europees Aanbestedingsdocument meteen bruikbaar!” / “Le Document unique de marché européen est d’application!”, Nieuwsbrief Liedekerke, 22 april 2016
 • “The Government Procurement Review”, Belgian chapter, 4th edition, 2016
 • “The Government Procurement Review”, Belgian chapter, 3rd edition, 2015, Law Business Research Ltd London, 2015;
 • “The Government Procurement Review”, Belgian chapter, 2nd edition, 2014, Law Business Research Ltd London, 2014;
 • “Europees rechtsbeschermingscompromis inzake overheidsopdrachten begrenst vrijheid nationale rechter”, in Tijdschrift voor Aannemingsrecht, 2014 (4), p. 440-448.
 • “Geschillen bij overheidsopdrachten”, 13/12/2016, Lezing IFE, Antwerpen
 • “Duurzame overheidsopdrachten”​, 13/10/2016, Lezing IFE, Antwerpen
 • “Uitsluiting en selectiecriteria – de nieuwe wet overheidsopdrachten”​, 10/05/2016, Lezing Universiteit Hasselt
 • “De nieuwe uitvoeringsregels voor overheidsopdrachten”, permanente vorming gegeven aan advocaten aan de balie van Brussel in opdracht van NOAB-VIA, 25 augustus 2017
 • “De nieuwe regelgeving overheidsopdrachten inzake gunning”, mei 2018, vorming aan een consultancy bureau gespecialiseerd in overheidsopdrachten
 • “De nieuwe regelgeving overheidsopdrachten inzake uitvoering”, juli 2018, vorming aan een consultancy bureau gespecialiseerd in overheidsopdrachten
 • “De enige leverancier”, lezing op ICT Tender Day 2018 (EBP)
 • “Basisopleiding Overheidsopdrachten” , opleiding aan personeelsleden van een lokaal bestuur, maart 2019
 • “Basisopleiding Overheidsopdrachten” , opleiding aan personeelsleden van een lokaal bestuur, mei 2019
 • “Het ABC van de uitvoering bij overheidsopdrachten”, in het kader van de studiedag overheidsopdrachten van Escala, Westerlo en Nazareth, december 2019

Wij helpen bij uw juridische vragen