Willy Abbeloos

Willy Abbeloos is binnen Tender Law of counsel - juridisch adviseur in dossiers inzake bouwrecht en overheidsopdrachten. Hij is jurist en bracht het grootste deel van zijn beroepscarrière door in de Confederatie Bouw (Embuild) Gent, waar hij vele jaren leidinggevende was van de juridische dienst. Van 1983 tot 1999 zetelde hij als rechter in handelszaken bij de rechtbank van Koophandel te Gent. Na 1999 werd hij aangesteld als directeur-generaal van Fedecom, de beroepsorganisatie van ondernemingen die complementair zijn aan de bouwnijverheid. Sinds 1989 tot op vandaag is hij bovendien freelance juridisch medewerker van de Bouwkroniek.

Daarnaast publiceerde hij in verschillende juridische tijdschriften, onder meer het Tijdschrift voor Aannemingsrecht, Rechtskundig Weekblad, Algemeen Juridisch Tijdschrift, Tijdschrift voor Verzekeringen, etc. Hij verleende ook zijn medewerking aan bekende publicaties met betrekking tot het bouwrecht, zoals De Erkenning van de Aannemers (Konstr. Publ., 1992), Van Aanvang tot Eindoplevering (die Keure, 2003) en Wet en Duiding Bouwrecht (Larcier, 2009-2010). Hij is verder auteur van de Kroniek Overheidsopdrachten, een standaardwerk in deze materie, dat een eerste uitgave kende in 2014. Ondertussen volgde in 2019 een herdruk van de Kroniek waarbij de inhoud werd aangepast aan de wet van 17 juni 2016 alsook de meest recente rechtspraak. Zijn uitgebreide expertise door jarenlange ervaring als praktijkjurist en auteur zorgt ervoor dat hij de knopen weet te ontwaren in de meest complexe dossiers.

 • De Erkenning van de Aannemers, Konstr. Publ., 1992 (co-auteur).
 • De Uitvoering van Overheidsopdrachten in “Van Aanvang tot Eindoplevering”, Die Keure, 2003 (co-auteur).
 • Wet en Duiding Bouwrecht, Larcier, 2009-2010 (co-auteur).
 • Kroniek Overheidsopdrachten, deel I en II, EBP Publishing, 2014.
 • Kroniek Overheidsopdrachten, deel I en II, EBP Publishing, 2019.
 • De oplevering van bouwwerken, Algemeen Juridisch Tijdschrift, A.J.T. dossier 1995-1996, nummer 7.
 • De tienjarige aansprakelijkheid van aannemer en architect, Algemeen Juridisch Tijdschrift, A.J.T. dossier 2000-2001, nummer 22 (co-auteur).
 • De rechten van de verdediging als rode draad doorheen het gerechtelijk deskundigenonderzoek, T. Aann., 2002, 6 (co-auteur).
 • De schadevergoeding wegens onderbreking van een overheidsopdracht van werken, R.W., jaargang 67, 2003, nummer 17 (co-auteur).
 • Enkele knelpunten in de antikoppelbaasreglementering, T. Aann., 2003, 303.
 • Recente evoluties in bouwaansprakelijkheid met betrekking tot schade aan derden, Tijdsch. Verzekeringen, 2005, 7-19 (co-auteur).
 • Werken in de omgeving van kabels en leidingen, T. Aann., 2007, 33.
 • Erkenning en standstill, T. Aann., 4/2012, 63.
 • Materiële fout in de eindafrekening, T. Aann., 2/2015, 182.
 • De waarschuwingsplicht van de inschrijver en het recht op een effectieve rechtsbescherming, T. Aann., 1/2018, 92.
 • De ondertekening van de aanvraag tot deelneming en/of de offerte in de nieuwe overheidsopdrachtenwet (klassieke sectoren), T. Aann., 4/2018, 327.
 • De verhaaltermijnen voor het indienen van een vordering tot schorsing en/of vernietiging van een beslissing in het overheidsopdrachtencontentieux, T. Aann., 1/2021, 7.

Wij helpen bij uw juridische vragen