Willy Abbeloos

Willy Abbeloos is of counsel - legal advisor to Tender Law in issues relating to construction law and public procurement. He graduated in law and spent most of his professional career at the Building Confederation Ghent (Confederatie Bouw / Confédération Construction) (Embuild), where he was head of the legal department for many years. From 1983 to 1999, he was a judge in commercial cases at the Commercial Tribunal of Ghent. After 1999, he was appointed director general of Fedecom, the professional organisation of companies complementary to the construction industry. From 1989 until today, he has also been a freelance legal contributor to the magazine “Bouwkroniek”.

He has published in various legal journals, including L'Entreprise en le Droit, Rechtskundig Weekblad, Algemeen Juridisch Tijdschrift, Tijdschrift voor Verzekeringen, etc. He has also contributed to well-known publications on construction law, such as De Erkenning van de Aannemers (Konstr. Publ., 1992), Van Aanvang tot Eindoplevering (die Keure, 2003) and Wet en Duiding Bouwrecht (Larcier, 2009-2010). He is also the author of Kroniek Overheidsopdrachten, a reference work in this field, which was first published in 2014. In the meantime, in 2019, a new edition of this publication has followed, in which the content has been adapted to the Public Procurement Act of 17 June 2016 and the most recent case law. Thanks to his extensive expertise through years of experience as a legal practitioner and author, he can untangle the most complicated cases.

 • De Erkenning van de Aannemers, Konstr. Publ., 1992 (co-auteur).
 • De Uitvoering van Overheidsopdrachten in “Van Aanvang tot Eindoplevering”, Die Keure, 2003 (co-auteur).
 • Wet en Duiding Bouwrecht, Larcier, 2009-2010 (co-auteur).
 • Kroniek Overheidsopdrachten, deel I en II, EBP Publishing, 2014.
 • Kroniek Overheidsopdrachten, deel I en II, EBP Publishing, 2019.
 • De oplevering van bouwwerken, Algemeen Juridisch Tijdschrift, A.J.T. dossier 1995-1996, nummer 7.
 • De tienjarige aansprakelijkheid van aannemer en architect, Algemeen Juridisch Tijdschrift, A.J.T. dossier 2000-2001, nummer 22 (co-auteur).
 • De rechten van de verdediging als rode draad doorheen het gerechtelijk deskundigenonderzoek, T. Aann., 2002, 6 (co-auteur).
 • De schadevergoeding wegens onderbreking van een overheidsopdracht van werken, R.W., jaargang 67, 2003, nummer 17 (co-auteur).
 • Enkele knelpunten in de antikoppelbaasreglementering, T. Aann., 2003, 303.
 • Recente evoluties in bouwaansprakelijkheid met betrekking tot schade aan derden, Tijdsch. Verzekeringen, 2005, 7-19 (co-auteur).
 • Werken in de omgeving van kabels en leidingen, T. Aann., 2007, 33.
 • Erkenning en standstill, T. Aann., 4/2012, 63.
 • Materiële fout in de eindafrekening, T. Aann., 2/2015, 182.
 • De waarschuwingsplicht van de inschrijver en het recht op een effectieve rechtsbescherming, T. Aann., 1/2018, 92.
 • De ondertekening van de aanvraag tot deelneming en/of de offerte in de nieuwe overheidsopdrachtenwet (klassieke sectoren), T. Aann., 4/2018, 327.
 • De verhaaltermijnen voor het indienen van een vordering tot schorsing en/of vernietiging van een beslissing in het overheidsopdrachtencontentieux, T. Aann., 1/2021, 7.

We help solve your legal issues