Nicolas Van Damme

Nicolas Van Damme studeerde af als master in de rechten aan de KU Leuven (2013). Hij behaalde eveneens een doctoraat in de rechten over het onderscheid tussen verboden wetsontduiking en toegelaten wetsontwijking aan dezelfde Universiteit (2020). Hij was tussen 2015 en 2021 voltijds verbonden aan het Instituut voor Contractenrecht van de KU Leuven waar hij onder meer werkcolleges en seminaries in het vastgoedrecht verzorgde en de redactie van masterscripties opvolgde in het contractenrecht en het onderhandelen en bemiddelen. Nicolas is eveneens professor aan de ULB en aan de UCLouvain-Saint-Louis Bruxelles waar hij de vakken verzekeringsrecht en economisch recht doceert respectievelijk in het Frans en het Nederlands.

Nicolas behandelt dossiers inzake overheidscontracten in de brede zin, met een bijzondere focus op complexe vraagstukken van zaken- en verbintenissenrecht. Hij verleent regelmatig bijstand en advies in publiek-private samenwerking (PPS), publiek vastgoed en de zakenrechtelijke structuren ervan, alsook in het aannemings- en verbintenissenrecht.

Nicolas was reeds tussen 2013 en 2015 als advocaat verbonden aan de balie van Brussel en was er actief bij een Brussels eersterangs zakenkantoor (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick). Hij behandelde er een veelheid aan nationale en internationale dossiers voor ondernemingen en overheden in het brede contracten- en vastgoedrecht. In 2015 ruilde hij de zakenadvocatuur voor een academische carrière aan de KU Leuven waar hij uiteindelijk promoveerde tot doctor in de rechten, alvorens Tender Law te vervoegen.

Nicolas is ook een veelgevraagd spreker in voormelde specialismen en heeft in deze materies ook talrijke publicaties (boeken en bijdragen) in verschillende talen op zijn naam staan.

 • Fiscale wetsontduiking. Fraus legis in fiscalibus, Antwerpen, Intersentia, 2021, 250 p.
 • Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2020, 350 p.
 • Proceshandelingen van en tegen vennootschappen, Brugge, die Keure, 2020, 472 p.
 • Wetsontduiking. Fraus legis, Antwerpen, Intersentia, 2020, 716 p.
 • Grenzen voorbij. Liber discipulorum Bernard Tilleman, Antwerpen-Cambridge, 2020, 813 p.
 • « Overzicht van rechtspraak koop (2007-2020) », TPR 2020, 680 p.
 • « Overzicht van rechtspraak aanneming (2007-2020) », TPR 2021, te verschijnen.
 • “Externe bestuurdersaansprakelijkheid tegenover de fiscus en de RSZ bij fiscale en sociale schulden bij faillissement van een onderneming die geen natuurlijk persoon is” in Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen V, Antwerpen, Intersentia, 2020, pp. 217-376
 • “Fraus omnia corrumpit” in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2020, losbl. 34 p.
 • “Volume-eigendom afgetoetst aan de wet van 4 februari 2020 houdende het nieuwe goederenrecht”, T.App. 2020, pp. 3-11
 • “Opstalrechten, verzakingen aan het recht van natrekking en wetsontduiking: stand van zaken en toekomstperspectieven”, T.Not. 2019, pp. 75-116.
 • “L’inutilité de l’intention frauduleuse dans la théorie de la fraude à la loi. La fraude à la Loi Breyne par détournement de l’institution de l’association des copropriétaires”, R.G.D.C. 2019, pp. 3-28.
 • “Bezetting ter bede of wetsontduikende rechtshandeling? Kanttekeningen bij de ontduiking van de Handelshuurwet en de beweerde subjectieve benadering van het verbod op wetsontduiking”, (noot onder Cass. 29 februari 2016), TBH/RDC 2018, pp. 561-577.
 •  “Handelshuur van korte duur”, TBBR 2017, pp. 139-161.
 • “Comment assurer une coexistence des parties privées et publiques dans un même ensemble bâti?” in A. Vandeburie en B. Kohl (eds.), Travaux publics, acquisitions et locations immobilières par l’Administration, Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 449-478.
 • “Het openbaar domein: volstaat een louter intentionele affectatie? Over de verdere labyrintisering van het Belgische domeingoederenrecht” (noot onder Cass. 17 oktober 2014), RW 2015-16, pp. 1065-1071.
 • « Le droit de superficie après la loi du 25 avril 2014 », JT 2015/11, pp. 245-258 en pp. 229-238.
 • “Erfdienstbaarheden op het openbaar domein in het licht van de zesde staatshervorming: dan toch naar een administratief zakelijk recht?”, Jura Falc. 2013-14, pp. 499-545.
 • Proceshandelingen van en tegen vennootschappen (KU Leuven), 1-2/12/2020
 • Actuele ontwikkelingen inzake woninghuur en handelshuur – Themis Bijzondere overeenkomsten (KU Leuven),16 en 26/11/2020
 • Verborgen gebreken bij koop en aanneming (Utopix), 11/02/2020
 • La propriété en volumes en droit belge – Actualités en droit immobilier (UB³), 18/11/2019
 • Studentenhuur (KU Leuven), 27/03/2019 en 24/04/2019
 • The Platform Economy: Legal Status of Online Intermediaries (KU Leuven), 19/02/2018
 • Law Evastion in private Law (PEPP), 18/01/2018
 • La fraude à la loi en droit privé (Université de Genève), 27/06/2017
 • Travaux publics, acquisitions et locations immobilières par l’Administration (ULB & ULiège), 4/10/2016
 • Complexes immobiliers mixtes: l’imbrication du domaine public dans des grands ensembles bâtis (Fednot), 12/05/2015 en 5/09/2014

Wij helpen bij uw juridische vragen