Nicolas Van Damme

Nicolas Van Damme graduated as Master of Laws at the KU Leuven (2013). He also obtained a PhD in law on the distinction between law evasion and law avoidance at the same University (2020). Between 2015 and 2021, he was a full-time member of the KU Leuven Institute for Contract Law where, among other things, he gave tutorials and seminars on real estate law and supervised the drafting of master's theses on contract law and negotiation and mediation. Nicolas is also a professor at ULB and at UCLouvain-Saint-Louis Bruxelles where he teaches insurance law and economic law in French and Dutch respectively.

Nicolas handles public contract cases in the broad sense, with a particular focus on complex issues of real rights and contract law. He regularly provides assistance and advice in public-private partnerships (PPPs), public real estate and its complex real rights structures, as well as in contract law.

Nicolas was already a lawyer at the Brussels Bar between 2013 and 2015, where he worked for a Brussels first-tier business firm (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick). There he handled a multitude of national and international cases for companies and public authorities in the broad field of contract and real estate law. In 2015, he swapped the business law practice for an academic career at KU Leuven where he eventually obtained a PhD in law, before joining Tender Law.

Nicolas is also a much sought-after speaker in the aforementioned specialist areas and regularly publishes (books and contributions) in these fields in various languages.

 • Fiscale wetsontduiking. Fraus legis in fiscalibus, Antwerpen, Intersentia, 2021, 250 p.
 • Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2020, 350 p.
 • Proceshandelingen van en tegen vennootschappen, Brugge, die Keure, 2020, 472 p.
 • Wetsontduiking. Fraus legis, Antwerpen, Intersentia, 2020, 716 p.
 • Grenzen voorbij. Liber discipulorum Bernard Tilleman, Antwerpen-Cambridge, 2020, 813 p.
 • « Overzicht van rechtspraak koop (2007-2020) », TPR 2020, 680 p.
 • « Overzicht van rechtspraak aanneming (2007-2020) », TPR 2021, te verschijnen.
 • “Externe bestuurdersaansprakelijkheid tegenover de fiscus en de RSZ bij fiscale en sociale schulden bij faillissement van een onderneming die geen natuurlijk persoon is” in Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen V, Antwerpen, Intersentia, 2020, pp. 217-376
 • “Fraus omnia corrumpit” in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2020, losbl. 34 p.
 • “Volume-eigendom afgetoetst aan de wet van 4 februari 2020 houdende het nieuwe goederenrecht”, T.App. 2020, pp. 3-11
 • “Opstalrechten, verzakingen aan het recht van natrekking en wetsontduiking: stand van zaken en toekomstperspectieven”, T.Not. 2019, pp. 75-116.
 • “L’inutilité de l’intention frauduleuse dans la théorie de la fraude à la loi. La fraude à la Loi Breyne par détournement de l’institution de l’association des copropriétaires”, R.G.D.C. 2019, pp. 3-28.
 • “Bezetting ter bede of wetsontduikende rechtshandeling? Kanttekeningen bij de ontduiking van de Handelshuurwet en de beweerde subjectieve benadering van het verbod op wetsontduiking”, (noot onder Cass. 29 februari 2016), TBH/RDC 2018, pp. 561-577.
 • “Handelshuur van korte duur”, TBBR 2017, pp. 139-161.
 • “Comment assurer une coexistence des parties privées et publiques dans un même ensemble bâti?” in A. Vandeburie en B. Kohl (eds.), Travaux publics, acquisitions et locations immobilières par l’Administration, Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 449-478.
 • “Het openbaar domein: volstaat een louter intentionele affectatie? Over de verdere labyrintisering van het Belgische domeingoederenrecht” (noot onder Cass. 17 oktober 2014), RW 2015-16, pp. 1065-1071.
 • « Le droit de superficie après la loi du 25 avril 2014 », JT 2015/11, pp. 245-258 en pp. 229-238.
 • “Erfdienstbaarheden op het openbaar domein in het licht van de zesde staatshervorming: dan toch naar een administratief zakelijk recht?”, Jura Falc. 2013-14, pp. 499-545.
 • Proceshandelingen van en tegen vennootschappen (KU Leuven), 1-2/12/2020
 • Actuele ontwikkelingen inzake woninghuur en handelshuur – Themis Bijzondere overeenkomsten (KU Leuven),16 en 26/11/2020
 • Verborgen gebreken bij koop en aanneming (Utopix), 11/02/2020
 • La propriété en volumes en droit belge – Actualités en droit immobilier (UB³), 18/11/2019
 • Studentenhuur (KU Leuven), 27/03/2019 en 24/04/2019
 • The Platform Economy: Legal Status of Online Intermediaries (KU Leuven), 19/02/2018
 • Law Evastion in private Law (PEPP), 18/01/2018
 • La fraude à la loi en droit privé (Université de Genève), 27/06/2017
 • Travaux publics, acquisitions et locations immobilières par l’Administration (ULB & ULiège), 4/10/2016
 • Complexes immobiliers mixtes: l’imbrication du domaine public dans des grands ensembles bâtis (Fednot), 12/05/2015 en 5/09/2014

We help solve your legal issues