Loïc de Wilde

Loïc de Wilde is senior consultant en opleider. Hij heeft meer dan 27 jaren ervaring in overheidsopdrachten binnen zowel de klassieke als de speciale sectoren. In die periode heeft hij zich voornamelijk toegelegd op het geven van opleidingen en advies over het gehele aankoopproces in het kader van overheidsopdrachten: van het bepalen van de behoefte, over het opstellen van het bestek en de analyse van de offertes, tot de uitvoering van overheidsopdrachten in de meest brede zin van het woord. Loïc deed in het verleden onder meer bijzonder rijke ervaringen op in de materie van de overheidsopdrachten als hoofd Aankopen bij APSD (Algemene Politiesteundienst) waar meer dan 200 mensen werkten voor Interpol, Europol, de Dienst Identificatie van valse documenten, de fototheek, enz. Het SGAP hing af van de Belgische Ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie. Loïc was er ook verantwoordelijk voor de directie attachés personeel, begroting en interne controle. Verder was Loïc in het verleden partner in het adviesbureau EBP Consulting. In die functie nam hij actief deel aan de lancering van de Franse dochteronderneming van EBP: MPFrance. Loïc de Wilde is drietalig (Frans, Nederlands, Engels) en handelsingenieur (ICHEC Brussel, 1993) met een bijzondere ruime juridische ervaring, met name in het recht van de overheidsopdrachten. Alvorens hij Tender Law als medewerker vervoegde, heeft Loïc ook een team van Frans- en Nederlandstalige consultants/opleiders in overheidsopdrachten gecoördineerd en gecoacht.

Wij helpen bij uw juridische vragen