Mirjam Verschueren

Mirjam Verschueren is Office Manager van Tender Law. Ze biedt het kantoor eveneens ondersteuning op het vlak van financieel management en business development. Mirjam studeerde af als bachelor in de agro- en biotechnologie. Ze was geruime tijd aan het werk als administratief en wetenschappelijk experte bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, alsook bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Vervolgens ging ze aan de slag als backofficemedewerker op de kwaliteitsafdeling van een grote onderneming binnen de agro-industrie. Dankzij deze ervaringen heeft Mirjam zich zeer sterk ontwikkeld op administratief en organisatorisch vlak. Momenteel volgt zij eveneens een bijkomende bachelor rechtspraktijk.

Wij helpen bij uw juridische vragen