Geen categorie

Hof van Justitie verfijnt rechtspraak omtrent de rechtsfiguur van de horizontale publiek-publieke samenwerking – én lost schot voor de boeg omtrent eventuele misbruiken

In een arrest van 28 mei 2020 (C-796/18, ISE tegen de stad Keulen) kreeg het Hof van Justitie de mogelijkheid zich andermaal uit te spreken over de rechtsfiguur van de horizontale publiek-publieke samenwerking zoals vervat in artikel 12, lid 4 van de richtlijn 2024/24/EU inzake overheidsopdrachten (omgezet in artikel 31 van de wet van 17 […]

Hof van Justitie verfijnt rechtspraak omtrent de rechtsfiguur van de horizontale publiek-publieke samenwerking – én lost schot voor de boeg omtrent eventuele misbruiken Read More »

Bijzondere machtenbesluiten omtrent de rechtsbedeling en hun impact op de plaatsing van overheidscontracten: regering-Wilmès II schiet naast doel

In het kader van de coronacrisis vaardigde de regering-Wilmès II bijzondere machtenbesluiten uit die de continuïteit van de rechtsbedeling beogen. Enkele van die besluiten zijn eveneens relevant voor de rechtsbedeling in verband met de plaatsing van overheidsopdrachten en concessies. De achterliggende redenering hierbij is dat de coronacrisis het onmogelijk kan maken om verjaringstermijnen en termijnen

Bijzondere machtenbesluiten omtrent de rechtsbedeling en hun impact op de plaatsing van overheidscontracten: regering-Wilmès II schiet naast doel Read More »

virus, viruses, coronavirus-4835301.jpg

Update Coronacrisis: facturen bij (federale) overheidsopdrachten sneller betaald

Vandaag (20 maart 2020) deelde de federale regering tijdens haar persconferentie mee dat facturen in het kader van (federale) overheidsopdrachten sneller zullen worden betaald. De bedoeling is om bedrijven meer zuurstof te bieden. Wij moedigen andere beleidsniveaus/aanbesteders (deelstaten, gemeenten, etc.) aan hetzelfde te doen indien mogelijk. Ter info: de totale betalingstermijn voor facturen bij overheidsopdrachten

Update Coronacrisis: facturen bij (federale) overheidsopdrachten sneller betaald Read More »

virus, viruses, coronavirus-4835301.jpg

Coronavirus en overheidsopdrachten. Enkele praktische vragen en antwoorden

In het kader van de coronacrisis ontving Tender Law van verschillende aanbesteders en ondernemers vragen met betrekking tot overheidsopdrachten, gaande van mogelijke verlengingen van de indieningstermijn voor offertes, over de impact op de uitvoering van overheidsopdrachten tot de verlenging van raamovereenkomsten voor de aankoop van medisch materiaal. Hieronder vindt u een overzicht van enkele vragen

Coronavirus en overheidsopdrachten. Enkele praktische vragen en antwoorden Read More »

Formele motivering bij overheidsopdrachten: “summier” betekent niet per se gebrekkig

Het middel waarin wordt betoogd dat de beoordelingsmethode niet voorafgaand aan de opening van de offertes door de verwerende partij werd vastgesteld, mist feitelijke grondslag, vermits de beoordelingsmethode voorafgaandelijk blijkt te zijn vastgesteld in het dossier dat aan de Inspectie van Financiën werd voorgelegd. Deze beoordelingsmethode lijkt ook te zijn gevolgd bij de beoordeling van de offertes.

Formele motivering bij overheidsopdrachten: “summier” betekent niet per se gebrekkig Read More »