Tender Law

Does the government have a payment problem?

The European Court of Justice rendered an important judgment on 20 October 2022 regarding Directive 2011/7/EU on combating late payment in commercial transactions. In this judgment, the Court ruled that national legislation cannot generally provide for a payment period of 60 calendar days for all commercial transactions. The Court thereby relies on the rules of …

Does the government have a payment problem? Read More »

Public contracts in the federal administration: the Belgian Court of Audit assesses and weighs up

The Belgian Court of Audit recently published a report on the audit it conducted in 2020 and 2021 into the legality and lawfulness of a selection of public contracts awarded by six public services, Defence and three federal agencies. The Court of Audit thus continues its practice of devoting an annual audit report to public …

Public contracts in the federal administration: the Belgian Court of Audit assesses and weighs up Read More »

Significant price rises in current and future contracts: the Federal Public Service for Policy and Support (BOSA) published recommendations

Significant price rises in current and future contracts: the Federal Public Service for Policy and Support (BOSA) published recommendations It is widely known that the prices of raw materials and commodities are rising exceptionally around the world. The exceptionality of the price increases can hardly be disputed: for similar circumstances we must go back to …

Significant price rises in current and future contracts: the Federal Public Service for Policy and Support (BOSA) published recommendations Read More »

De beslissing tot intekening op een overheidsopdracht: voortaan toch een daad van dagelijks bestuur?

Wie wil inschrijven op een overheidsopdracht moet erover waken dat zijn/haar offerte rechtsgeldig is ondertekend. Dit betekent (onder meer) dat de offerte moet zijn ondertekend door de persoon/personen die bevoegd of gemachtigd is/zijn om de onderneming te verbinden (artikel 44, §1 KB Plaatsing). Hierbij spelen de vennootschapswetgeving, de statuten, de benoemingsbesluiten en/of de eventuele volmachten …

De beslissing tot intekening op een overheidsopdracht: voortaan toch een daad van dagelijks bestuur? Read More »

Does a group of economic operators in the public procurement context need to register with the CBE and keep separate accounts?

Article 8 §2 of the Act of 17 June 2016 on public procurement allows a “group of economic operators” to participate in a procurement procedure. The Act also states that the contracting authority may not impose the legal form of the tenderer(s), except if this is necessary for the proper execution of the contract and …

Does a group of economic operators in the public procurement context need to register with the CBE and keep separate accounts? Read More »

Stijn Maeyaert speaks at “Actualia Public Procurement 2020” training course

On Thursday 10 December 2020, our colleague Stijn Maeyaert (in collaboration with Bart Gheysens) will be hosting the “Rechtspraakoverzicht” session during the “Actualia Overheidsopdrachten anno 2020” training programme at M&D Seminars. During this session, Stijn discusses the most recent case law concerning, among other things, price research, negligible posts, gaps, decisions regarding selection and award, …

Stijn Maeyaert speaks at “Actualia Public Procurement 2020” training course Read More »

Hof van Justitie verfijnt rechtspraak omtrent de rechtsfiguur van de horizontale publiek-publieke samenwerking – én lost schot voor de boeg omtrent eventuele misbruiken

In een arrest van 28 mei 2020 (C-796/18, ISE tegen de stad Keulen) kreeg het Hof van Justitie de mogelijkheid zich andermaal uit te spreken over de rechtsfiguur van de horizontale publiek-publieke samenwerking zoals vervat in artikel 12, lid 4 van de richtlijn 2024/24/EU inzake overheidsopdrachten (omgezet in artikel 31 van de wet van 17 …

Hof van Justitie verfijnt rechtspraak omtrent de rechtsfiguur van de horizontale publiek-publieke samenwerking – én lost schot voor de boeg omtrent eventuele misbruiken Read More »

Bijzondere machtenbesluiten omtrent de rechtsbedeling en hun impact op de plaatsing van overheidscontracten: regering-Wilmès II schiet naast doel

In het kader van de coronacrisis vaardigde de regering-Wilmès II bijzondere machtenbesluiten uit die de continuïteit van de rechtsbedeling beogen. Enkele van die besluiten zijn eveneens relevant voor de rechtsbedeling in verband met de plaatsing van overheidsopdrachten en concessies. De achterliggende redenering hierbij is dat de coronacrisis het onmogelijk kan maken om verjaringstermijnen en termijnen …

Bijzondere machtenbesluiten omtrent de rechtsbedeling en hun impact op de plaatsing van overheidscontracten: regering-Wilmès II schiet naast doel Read More »

virus, viruses, coronavirus-4835301.jpg

Update Coronacrisis: facturen bij (federale) overheidsopdrachten sneller betaald

Vandaag (20 maart 2020) deelde de federale regering tijdens haar persconferentie mee dat facturen in het kader van (federale) overheidsopdrachten sneller zullen worden betaald. De bedoeling is om bedrijven meer zuurstof te bieden. Wij moedigen andere beleidsniveaus/aanbesteders (deelstaten, gemeenten, etc.) aan hetzelfde te doen indien mogelijk. Ter info: de totale betalingstermijn voor facturen bij overheidsopdrachten …

Update Coronacrisis: facturen bij (federale) overheidsopdrachten sneller betaald Read More »