Raad van State valideert selectiecriteria die steun vinden in afvalreglementering

RvS 9 augustus 2018, nr. 242.206

ESSENTIE

Voor diensten inzake de verwerking van afval (in casu afgedankt vuurwerk) kan een vergunning of registratie  worden geëist in het kader van de selectiefase. Dit betreft prima facie een vergunning in de zin van artikel 66, tweede lid, koninklijk besluit plaatsing 2017.

Dat slechts één referentie van een gelijkaardig uitgevoerde dienst wordt geëist, hoeft niet problematisch te zijn. De selectiecriteria moeten in hun globaliteit worden begrepen. In dit geval stond de ene referentie in verband met een gelijkaardig uitgevoerde dienst niet alleen: er was eveneens een tweede selectiecriterium (bewijs inzake uitrusting) en een derde selectiecriterium (bewijs inzake certificaten en vergunningen).

VOLLEDIGE ARREST

Het volledige arest vindt u via deze link.