Blog

Le nouveau droit des contrats entre en vigueur le 1er janvier 2023!

Le 1er juillet 2022, les lois du 28 avril 2022 contenant le livre 1 "Dispositions générales" et le livre 5...
Lire la suite

Comment calculer la taxe d’enregistrement lors de la vente de volumes non exploités après le 1er septembre 2021 ?

Le nouveau droit des biens est entré en vigueur le 1er septembre 2021. Le droit de superficie y est défini...
Lire la suite

De beslissing tot intekening op een overheidsopdracht: voortaan toch een daad van dagelijks bestuur?

Wie wil inschrijven op een overheidsopdracht moet erover waken dat zijn/haar offerte rechtsgeldig is ondertekend. Dit betekent (onder meer) dat...
Lire la suite

Does a group of economic operators in the public procurement context need to register with the CBE and keep separate accounts?

Article 8 §2 of the Act of 17 June 2016 on public procurement allows a "group of economic operators" to...
Lire la suite

Stijn Maeyaert speaks at « Actualia Public Procurement 2020 » training course

On Thursday 10 December 2020, our colleague Stijn Maeyaert (in collaboration with Bart Gheysens) will be hosting the "Rechtspraakoverzicht" session...
Lire la suite

Hof van Justitie verfijnt rechtspraak omtrent de rechtsfiguur van de horizontale publiek-publieke samenwerking – én lost schot voor de boeg omtrent eventuele misbruiken

In een arrest van 28 mei 2020 (C-796/18, ISE tegen de stad Keulen) kreeg het Hof van Justitie de mogelijkheid...
Lire la suite
1 2 3

Nous vous aidons a résoudre vos problèmes juridiques