Blog

Bijzondere machtenbesluiten omtrent de rechtsbedeling en hun impact op de plaatsing van overheidscontracten: regering-Wilmès II schiet naast doel

In het kader van de coronacrisis vaardigde de regering-Wilmès II bijzondere machtenbesluiten uit die de continuïteit van de rechtsbedeling beogen....
Lire la suite

Update Coronacrisis: facturen bij (federale) overheidsopdrachten sneller betaald

Vandaag (20 maart 2020) deelde de federale regering tijdens haar persconferentie mee dat facturen in het kader van (federale) overheidsopdrachten...
Lire la suite

Coronavirus en overheidsopdrachten. Enkele praktische vragen en antwoorden

In het kader van de coronacrisis ontving Tender Law van verschillende aanbesteders en ondernemers vragen met betrekking tot overheidsopdrachten, gaande...
Lire la suite

Raad van State valideert selectiecriteria die steun vinden in afvalreglementering

Voor diensten inzake de verwerking van afval (in casu afgedankt vuurwerk) kan een vergunning of registratie worden geëist in het...
Lire la suite

Formele motivering bij overheidsopdrachten: “summier” betekent niet per se gebrekkig

Het middel waarin wordt betoogd dat de beoordelingsmethode niet voorafgaand aan de opening van de offertes door de verwerende partij...
Lire la suite
1 2 3

Nous vous aidons a résoudre vos problèmes juridiques