Evelien Vanhauter

Evelien Vanhauter studeerde in 2016 af als master in de rechten aan de KU Leuven met als major “publiekrecht” en als minor “Europees- en internationaal recht”. Ze is sinds oktober 2016 ingeschreven als advocaat aan de balie van West-Vlaanderen en was meerdere jaren actief bij een allround advocatenkantoor in Brugge (Crivits & Persyn Advocaten). Daar behandelde zij diverse dossiers in het ruime publiekrecht, zoals het overheidsopdrachtenrecht, het subsidierecht, het omgevingsrecht en het energierecht. In april 2021 sloot Evelien zich aan bij Tender Law.

Evelien behandelt dossiers omtrent overheidscontracten in ruime zin. Ze verleent bijstand en advies aan publieke en private actoren in het kader van de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, en dit in zowel de klassieke als de speciale sectoren. Ze behandelt voorts dossiers in het kader van publiek-private samenwerking (PPS), publiek-publieke samenwerking, concessies, subsidies, publiek vastgoed- en aannemingsrecht. Evelien heeft ruime ervaring in het voeren van gerechtelijke procedures voor allerhande instanties, zoals de Raad van State en de burgerlijke rechtbanken. Ze loodst haar cliënten met succes doorheen gerechtelijke expertisen en heeft hierbij aandacht voor alle technische aspecten van het dossier.

Evelien was laureaat van nationale en internationale pleitwedstrijden. Ze geeft regelmatig opleidingen voor overheidsinstanties en ondernemingen over het overheidsopdrachtenrecht. Bovendien publiceert Evelien op regelmatige basis bijdragen in de vakliteratuur.

 • “De intekening op een overheidsopdracht sinds het nieuwe Wetboek van Vennootschappen & Verenigingen: mogelijk toch een daad van dagelijks bestuur?”, OoO (te verschijnen)
 • “Doorzicht. Rechtspraak overheidsopdrachten 2020” (boek)
 • “Formele aspecten van de regelmatigheid van de kandidaatstelling of offerte: ondertekening, volledigheid en tijdigheid” in Jaarboek Overheidsopdrachten 2020-2021, EBP Publishers, Brussel, 2021
 • “Gelijktijdige zending aan het college vergeten? Forget it!”, STORM 2020/4, bijdrage 5
 • “De overheid als cliënt: toepassing van de regels inzake overheidsopdrachten?”, november 2020, www.henribaliemagazine.be/juridische-bijdrage-de-overheid-als-client-toepassing-van-de-regels-inzake-overheidsopdrachten
 • “Aanvrager, verdeel (niet altijd) en heers!”, STORM 2020/3, bijdrage 2
 • “Een dubbele kennisgeving als dubbeltje op zijn kant”, STORM 2020/2, bijdrage 14
 • “Beleidsmatig gewenste ontwikkelingen: your wish is my command?”, STORM 2020/1, bijdrage 4
 • “De aanplakkingsaffiche: wie zoekt, die vindt”, STORM 2019/4, bijdrage 10
 • “Klein, klein kleutertje, wat doe je in mijn hof?”, STORM 2019/3, bijdrage 16
 • “De verbintenistermijn anno 2019: nog steeds veel vragen” in Jaarboek Overheidsopdrachten 2018-2019, EBP Publishers, Brussel, 2019
 • “Vlaanderen vakantieland: wat na de invoering van een vakantiewoningenstop in mijn stad?”, mei 2019, www.crivitspersyn.be/public/nl/nieuws/vlaanderen-vakantieland-wat-na-de-invoering-van-een-vakantiewoningenstop-mijn-stad
 • “Een schadevergoedingsclaim voor inbreuk op wetgeving overheidsopdrachten zonder voorafgaandelijke nietigverklaring: mission impossible?”, RABG 2018, 1275-1301 (noot onder Rb. Oost-Vlaanderen, afd. Dendermonde van 16 juni 2007)
 • “De verdeling van de overheidsopdracht in percelen” in Jaarboek Overheidsopdrachten 2017-2018, EBP Publishers, Brussel, 2018
 • “Sociaal- en arbeidsrechtelijke implicaties bij gunning en uitvoering van overheidsopdrachten” in Jaarboek Overheidsopdrachten 2016-2017, EBP Publishers, Brussel, 2017
 • “In welke mate kunnen lidstaten maximumprijzen opleggen voor elektriciteit en gas?”, Jura Falconis, jaargang 52, nr. 1, 2015-2016, p. 107-132
 • “Het prijs- en kostenonderzoek”, PAULO, oktober 2021
 • “Het ABC van het UEA” (webinar), die Keure, mei 2021
 • “De regelmatigheid van de kandidaatstelling/offerte op formeel vlak”, Legal News, oktober 2020 (webinar)
 • “Vastgoed verkopen aan millennials: klaar voor de digitale generatie?”, Vastgoedcongres 2018 (CIB Vlaanderen), november 2018 (Koning Elisabethzaal te Antwerpen)
 • “Deelnemen aan overheidsopdrachten”, VOKA, oktober 2018
 • “Overheidsopdrachten in de zorgsector: een zorgenkind?”, kantoorseminarie Crivits & Persyn, oktober 2017

Wij helpen bij uw juridische vragen